Profil

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (dále jen „Společnost“) je kyperská společnost patřící do skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP. Společnost pro skupinu zajišťuje emisi dluhopisů.